Berikut penjelasan mengenai Cuti Bersalin untuk ASN/PNS :

  • Untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin.
  • Persalinan pertama adalah persalinan pertama sejak ybs menjadi PNS.
  • Untuk persalinan keempat dan seterusnya dapat diberikan cuti besar.
  • Lamanya cuti bersalin adalah 3 bulan.
  • PNS yang menjalankan cuti bersalin menerima penghasilan penuh.